Giá trị đoàn kết và tầm nhìn thống nhất

Thông điệp từ chủ tịch

Một đất nước chỉ thịnh vượng khi mọi người được cổ vũ lao động và sáng tạo lao động.

Muốn lao động thì phải có việc làm, đó là lí do kinh doanh được khuyến khích.

Muốn sáng tạo lao động thì phải có môi trường kinh doanh tự do, đó là lí do chúng ta cần tạo ra và bảo vệ các giá trị tự do ấy.

Kinh doanh là cuộc sống, nó tuân theo những lẽ giản đơn của một quá trình Gieo, vốn đòi hỏi tầm nhìn, năng lực hành động, ý thức trách nhiệm với tương lai và quá trình Gặt chính là khả năng phụng sự, tâm thế cho đi. Hạnh phúc là khi ta làm tốt các phần việc của mình, thành quả là phần thưởng của công việc.

Những gì chúng tôi đã làm đến ngày hôm nay vẫn giữ vững tinh thần Gieo-Gặt ấy. Hành trang mà Hapras mang theo là một tập thể đoàn kết, đa năng, dám dấn thân để tạo ra chất lượng và khác biệt. Chất lượng sinh ra từ sự nỗ lực lao động, khác biệt sinh ra từ cá tính. Những con người tài năng cần nhận được sự tôn trọng về lao động và cá tính của họ. Đấy cũng là tiêu chí để quy tụ những cá nhân có khả năng và cùng hoài bão.

Trong tất cả những bất lợi bao giờ cũng có thuận lợi, nhận thức ấy giúp chúng tôi giữ vững niềm tin cả trong nghịch cảnh 20 năm qua. Hapras luôn trân trọng từng sự hợp tác, và mong muốn được đồng hành cùng những đối tác có cùng tư tưởng theo đuổi những giá trị kinh doanh và xã hội để chúng ta có thể tự hào khi nhìn lại những gì mình đã cống hiến, tự cường, cho bây giờ và thế hệ mai sau.

– Ông Huỳnh Tấn Bình