HAPRAS HOLDINGS

Công ty Cổ phần Hapras Việt Nam

Tầng 9, tòa nhà PVCombank,

Đường 30/4, quận Hải Châu,

Đà Nẵng, Việt Nam

HAPRAS tại Cộng hòa CZECH

Công ty TNHH Hapras S.R.O.

Libusska 319,

142 00 Praha 4, 

Czech Republic